Novosti

Zaključci sa događaja: Potencijali za razvoj Buljarice: Razgovor sa lokalnim stanovništvom

organizovanog 25. novembra 2023. godine u Montebay vili, u Buljaricama Potencijali za održivi razvoj Buljarice: “Svijet koji savremeni turisti sanjaju” Razgovor između lokalnog stanovništva paštrovačke regije, donosioca odluka i nezavisnih eksperata organizovali smo u subotu, 25. novembra u Buljarici. Uprkos prirodnoj drami kiše i vjetra koja se odigravala iznad močvare i mora, učesnici događaja razmjenjivali …

Zaključci sa događaja: Potencijali za razvoj Buljarice: Razgovor sa lokalnim stanovništvom Read More »

Zaključci sa događaja: ,,Potencijali za razvoj Šavnika: Razgovor sa lokalnim stanovništvom”

organizovanog 1. novembra 2023. godine u eko selu Nevidio, u Šavniku Cjelodnevni umjetničko – edukativni događaj u organizaciji Crnogorskog društva ekologa održan je 1. novembra 2023. godine u eko selu Nevidio u Šavniku. Cilj događaja bio je pokretanje dijaloga između lokalnog stanovništva, nezavisnih eksperata iz različitih oblasti i donosioca odluka u vezi sa potencijalima, preprekama …

Zaključci sa događaja: ,,Potencijali za razvoj Šavnika: Razgovor sa lokalnim stanovništvom” Read More »

Donosimo vam film o ljepotama i vrijednostima kanjona Cijevne

,,Kamen, i u njemu život”, jednom riječju: Cijevna. Kanjon rijeke Cijevne jedan je od najvećih bisera prirodne baštine Evrope, u kojem su život pronašle mnoge biljne i životinjske vrste, od kojih su brojne endemskog i reliktnog karaktera. Osim flore i faune, utočište u kanjonu rijeke Cijevne pronašli su i ljudi, koji su kroz istoriju izgradili …

Donosimo vam film o ljepotama i vrijednostima kanjona Cijevne Read More »

Poziv za podnošenje ponude – Tenderska procedura

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da podnesete Vašu ponudu za sljedeće usluge: 1. Kreiranje tri kratka filma na temu Mreža zaštićenih područja u Cnoj Gori. Produkcija filmova dio je projekta Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode. Navedeni projekat je dio projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – …

Poziv za podnošenje ponude – Tenderska procedura Read More »

Proučavanje vrste Pinguicula hirtiflora u području kanjona Cijevne

Crna Gora je centar raznolikosti biljnog svijeta, pa u njoj možemo pronaći i biljku mesožderku – Pinguicula hirtiflora Ten. (dlakavocvjetna masnica/bubojetka). Ova vrsta živi na jako specifičnim kamenitim staništima, na prostoru od jugozapadne Italije, preko Balkanskog poluostrva do Turske, dok je zbog svoje atraktivnosti unesena i u neke zemlje srednje Evrope. Veoma je rijetka, sa …

Proučavanje vrste Pinguicula hirtiflora u području kanjona Cijevne Read More »

Čistimo Buljaricu

Zajedno sa Mahakala ritrit centrom iz Buljarice, organizujemo akciju čišćenja naše najočuvanije, i jedne od najjedinstvenijih brakičnih močvara na obali Jadrana. Nakon čišćenja okupljamo se na plaži da uživamo u zalogajčićima hrane i u melodijama akustične gitare. Vidimo se!

Zapadni Balkan: Naučnici i predstavnici civilnog sektora pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu

Zemlje Zapadnog Balkana su 2011. godine predložile mali broj područja za uključivanje u evropsku Emerald mrežu zaštićenih područja. No, mnoge rijeke u regionu i dalje sunezaštićene – novi prijedlog usmjeren je ka ispravljanju tog propusta. Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja 12.02.2023. godine je objavila spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu te …

Zapadni Balkan: Naučnici i predstavnici civilnog sektora pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu Read More »

Film: Priča o Munici – Story about Bosnian pine

Munika je vrsta bora koja od prirode naseljava najviši šumski pojas naših krečnjačkih planina. Nisu to dobra staništa ni za jedno drvo. Štaviše, moglo bi se reći da munika naseljava najsurovija mjesta za život drveća uopšte. Nekada davno šume munike prekrivale su ogromna prostranstva, ali su evolucijom svijeta potisnute u visokoplaninske krajeve, gdje su uspjele …

Film: Priča o Munici – Story about Bosnian pine Read More »

Predstavljanje Buljarice kao herpetološkog rezervata na 21. Evropskom kongresu herpetologije 

CDE se bavi istraživanjima slatkovodnih staništa na crnogorskom primorju i proučavanjem njihovog biodiverziteta još od 2015. godine. Detaljna trogodišnja istraživanja sprovedena su najprije u svim slatkovodnim tijelima područja Igala, Tivata i zaleđa plaže Jaz. Nakon toga, CDE 2016. godine započinje istraživanje biodiverziteta uvale Buljarica, koje rezultira studijom ,,Procjena biodiverzitetskih vrijednosti i prijetnji u Buljarici zasnovana na …

Predstavljanje Buljarice kao herpetološkog rezervata na 21. Evropskom kongresu herpetologije  Read More »

Scroll to Top