žaba

Ćemovsko polje i Velika plaža bez zaštite: Kandidati za Emerald propadaju i prijeti im trajna devastacija

Tekst je urađen u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) I pored toga što ispunjavaju uslove za zaštitu, ova, i za Evropu po biodiverzitetu vrijedna staništa, puna su otpada, ilegalne gradnje, nedozvoljene sječe i krivolova. Tu se podmeću požari, pale gume i zagađuje okolina. one smeća koje niko ne čisti, prostori pretvoreni u divlje …

Ćemovsko polje i Velika plaža bez zaštite: Kandidati za Emerald propadaju i prijeti im trajna devastacija Read More »

Planovi ignorišu obaveze države prema Poglavlju 27: Bez zaštite Buljarica, Ljubišnja, Zeletin, Visitor

Tekst je urađen u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) Oko trećine ukupnog broja područja predloženih za Emerald mrežu nije dobilo ni nacionalnu ni lokalnu zaštitu, iako bi je po Akcionom planu morali imati. Posječena stabla velike vrijednosti i starosti u prašumama Zeletina i Visitora zatekli su na terenu, u oktobru, predstavnici Centra za …

Planovi ignorišu obaveze države prema Poglavlju 27: Bez zaštite Buljarica, Ljubišnja, Zeletin, Visitor Read More »

Zaključci sa događaja: ,,Potencijali za razvoj Šavnika: Razgovor sa lokalnim stanovništvom”

organizovanog 1. novembra 2023. godine u eko selu Nevidio, u Šavniku Cjelodnevni umjetničko – edukativni događaj u organizaciji Crnogorskog društva ekologa održan je 1. novembra 2023. godine u eko selu Nevidio u Šavniku. Cilj događaja bio je pokretanje dijaloga između lokalnog stanovništva, nezavisnih eksperata iz različitih oblasti i donosioca odluka u vezi sa potencijalima, preprekama …

Zaključci sa događaja: ,,Potencijali za razvoj Šavnika: Razgovor sa lokalnim stanovništvom” Read More »

Donosimo vam film o ljepotama i vrijednostima kanjona Cijevne

,,Kamen, i u njemu život”, jednom riječju: Cijevna. Kanjon rijeke Cijevne jedan je od najvećih bisera prirodne baštine Evrope, u kojem su život pronašle mnoge biljne i životinjske vrste, od kojih su brojne endemskog i reliktnog karaktera. Osim flore i faune, utočište u kanjonu rijeke Cijevne pronašli su i ljudi, koji su kroz istoriju izgradili …

Donosimo vam film o ljepotama i vrijednostima kanjona Cijevne Read More »

Poziv za podnošenje ponude – Tenderska procedura

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da podnesete Vašu ponudu za sljedeće usluge: 1. Kreiranje tri kratka filma na temu Mreža zaštićenih područja u Cnoj Gori. Produkcija filmova dio je projekta Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode. Navedeni projekat je dio projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – …

Poziv za podnošenje ponude – Tenderska procedura Read More »

Proučavanje vrste Pinguicula hirtiflora u području kanjona Cijevne

Crna Gora je centar raznolikosti biljnog svijeta, pa u njoj možemo pronaći i biljku mesožderku – Pinguicula hirtiflora Ten. (dlakavocvjetna masnica/bubojetka). Ova vrsta živi na jako specifičnim kamenitim staništima, na prostoru od jugozapadne Italije, preko Balkanskog poluostrva do Turske, dok je zbog svoje atraktivnosti unesena i u neke zemlje srednje Evrope. Veoma je rijetka, sa …

Proučavanje vrste Pinguicula hirtiflora u području kanjona Cijevne Read More »

Čistimo Buljaricu

Zajedno sa Mahakala ritrit centrom iz Buljarice, organizujemo akciju čišćenja naše najočuvanije, i jedne od najjedinstvenijih brakičnih močvara na obali Jadrana. Nakon čišćenja okupljamo se na plaži da uživamo u zalogajčićima hrane i u melodijama akustične gitare. Vidimo se!

Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode

Crna Gora je, u skladu sa procesom EU integracija, u obavezi da uspostavi međunarodnu mrežu zaštićenih područja – Natura 2000 mrežu zaštićenih područja Evropske Unije, koja predstavlja najveću mrežu zaštićenih područja na svijetu, a za cilj ima osiguravanje opstanka najvrijednijih vrsta i staništa Evrope. Strategija EU o biodiverzitetu do 2030. godine ima za cilj da …

Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode Read More »

Zapadni Balkan: Naučnici i predstavnici civilnog sektora pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu

Zemlje Zapadnog Balkana su 2011. godine predložile mali broj područja za uključivanje u evropsku Emerald mrežu zaštićenih područja. No, mnoge rijeke u regionu i dalje sunezaštićene – novi prijedlog usmjeren je ka ispravljanju tog propusta. Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja 12.02.2023. godine je objavila spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu te …

Zapadni Balkan: Naučnici i predstavnici civilnog sektora pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu Read More »

Scroll to Top