Zapadni Balkan: Naučnici i predstavnici civilnog sektora pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu


Zemlje Zapadnog Balkana su 2011. godine predložile mali broj područja za uključivanje u evropsku Emerald mrežu zaštićenih područja. No, mnoge rijeke u regionu i dalje sunezaštićene – novi prijedlog usmjeren je ka ispravljanju tog propusta.

Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja 12.02.2023. godine je objavila spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije na proširivanje Emerald mreže u regionu.

Emerald mrežu uspostavio je Savjet Evrope 1989. godine prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), a čine je područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kako bi se očuvale biljne i životinjske vrste u njihovim prirodnim staništima.

Kao potpisnice Bernske konvencije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija započele su s uključivanjem u Emerald mrežu 2011. godine kada su predložile mali broj područja za zaštitu. No, do danas niti jedna od zemalja nije proširila taj spisak, većina područja nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu, njima se ne upravlja niti je osigurano sistemsko prikupljanje podataka ili potrebni resursi. Zbog svega toga, većina rijeka i ribljih vrsta još uvijek nije zaštićena.

Spisak rijeka koji je objavljen danas, rezultat je seminara Emerald Green kojeg je organizovala nevladina organizacija CEE Bankwatch Network u decembru 2022. godine. Učesnici tog seminara prikupili su relevantne naučne podatke o pojedinim ribljim vrstama i njihovim staništima na temelju kojih je pripremljen spisak rijeka koje treba uključiti u Emerald mrežu.

Zapadni Balkan globalno je važno žarište biološke raznovrsnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Planinski lanci, rijeke, jezera i obala dom su brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne endemske vrste koje ne žive nigdje drugdje. Kada se usporede s ostatkom Evrope, većina rijeka u regionu u dobrom su ili izrazito dobrom stanju, a mnoge su idealni kandidati za zaštitu, što je prepoznao i danas objavljeni spisak.

“Zaštita rijeka i dobra implementacija Emerald mreže dugotrajan je proces koji zahtijeva saradnju između vlada, naučnika, civilnog sektora i lokalnih zajednica. Naš prijedlog, koji se temelji na iscrpnim naučnim podacima o ribljim vrstama u regiji, važan je doprinos tom procesu. Sljedeći je korak podržati vlade u regiji u pripremi službenih prijedloga za nova Emerald područja”, rekao je Andrey Ralev, stručnjak za biološku razno rsnost iz organizacije CEE Bankwatch Network.

Jelena Popović, generalna sekretarka Crnogorskog društva ekologa, kazala je: „Uspostavljanje nacionalne Emerald mreže područja od posebnog interesa za očuvanje dok je Crna Gora u procesu evropskih integracija idealna je platforma za uspostavljanje Natura 2000 mreže. Ovo je ujedno i jedan od mehanizama zaštite najvrijednijih prirodnih područja do zvanične implementacije Natura 2000 mreže nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Divlje rijeke u Crnoj Gori su pod ogromnim pritiscima zbog eksploatacije pijeska i šljunka, izgradnje hidroelektrana i nedostatka upravljanja otpadnim vodama, da spomenemo samo nekoliko problema. Ažuriranje liste nacionalnih Emerald lokaliteta i pravilna implementacija mreže bili bi značajan doprinos zaštiti rijeka i drugih vrijednih
staništa
.”

Zajedničku izjavu naučnika i predstavnika civilnog društva možete pročitati OVDJE.

Scroll to Top