Film: Priča o Munici – Story about Bosnian pine

Munika je vrsta bora koja od prirode naseljava najviši šumski pojas naših krečnjačkih planina. Nisu to dobra staništa ni za jedno drvo. Štaviše, moglo bi se reći da munika naseljava najsurovija mjesta za život drveća uopšte.

Nekada davno šume munike prekrivale su ogromna prostranstva, ali su evolucijom svijeta potisnute u visokoplaninske krajeve, gdje su uspjele da se prilagode surovim uslovima života. Tamo i danas rastu iz kamena, na stjenovitim terasama i liticama, odakle snažnim korjenjem čuvaju zemljište i sakupljaju oskudno dostupnu vodu, kreirajući dom za mnoge druge biljke, životinje i gljive.

Ovaj film nastao je iz želje da predstavimo muniku, koja je po mnogo čemu posebna, fascinantna i vrijedna pažnje, ali i da skrenemo pažnju na rastuće nepogode sa kojima se ova vrsta suočava, a koje, pod uticajem klimatskih promjena, postaju sve izazovnije.

Jedan od ciljeva filma je i da ukaže na to da su današnje šume munike ogledalo našeg odnosa prema cjelokupnoj prirodi, i prema nama samima.

Sjećate li se fraze ,,Bora mi!”? –

Scroll to Top