Poziv za podnošenje ponude – Tenderska procedura

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da podnesete Vašu ponudu za sljedeće usluge:

1. Kreiranje tri kratka filma na temu Mreža zaštićenih područja u Cnoj Gori.

Produkcija filmova dio je projekta Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode. Navedeni projekat je dio projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je _inansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora da sadrži sljedeće:

1. Tehničku ponudu,

2. Finansijsku ponudu,

koje su u skladu sa Pozivom za podnošenje ponude. Krajnji rok za dostavljanje ponude je 24. avgust 2023. godine, do 16:00h. Ponuda mora biti dostavljena prije navedenog roka na e-mail: [email protected]. Ponuda pristigla nakon navedenog roka neće biti uzeta u razmatranje. Biće odabrana tehnički najprihvatljivija ponuda, sa najboljim omjerom cijene i kvaliteta.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

U nastavku možete pronaći potrebnu dokumentaciju.

Scroll to Top