Radionice o obnovi šuma munike (Pinus heldreichii) u Crnoj Gori

Crnogorsko društvo ekologa (CDE) u srijedu, 14. septembra 2022. godine sa početkom u 10h, organizuje onlajn radionicu na temu Sanacija opožarenih šumskih površina, sa posebnim akcentom na sanaciju opožarenih površina šuma munike (Pinus heldreichii). Radionicu vodi gospodin Saša Eremija iz Instituta za šumarstvo u Beogradu.

Ova radionica je dio niza događaja posvećenih razumijevanju šuma munike u Crnoj Gori, te pronalasku načina za razumijevanje i spriječavanje ili ublažavanje uzoraka i posljedica snažne degradacije njenih šuma na našoj teritoriji, najčešće usljed velikih požara izazvanih od strane čovjeka.

Stoga, već 17. i 18. septembra 2022. godine CDE i Agencija za zaštitu životne sredine organizuju dvodnevnu radionicu Obnova šuma munike, na kojoj će doc. Dr. Branislav Cvjetković sa Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci zainteresovanima prenijeti iskustvo i znanje u vezi sa munikinim šumama, sa fokusom na proces sakupljanja i tretiranja njenog sjemena, sjetve, proizvodnje sadnica munike te sadnje u njenim prirodnim staništima na planinama Crne Gore.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionicama, pozivamo Vas da se prijavite na i-mejl [email protected] ili na broj telefona +382 68 048 388.

Idemo u susret obnovi šuma Crne Gore, počevši sa veoma posebnim šumama munike.

Radionice organizujemo u okviru projekta Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vijekova u Crnoj Gori koji je kofinansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Scroll to Top