Pripremamo izložbu posvećenu munikama

jer možda jedino umjetničkim jezikom možemo pokušati da dočaramo njene čarobne priče o veličanstvenosti, stradanjima i regeneraciji.

Umjetnost je možda jedina dimenzija kojom možemo da obgrlimo neko živo biće, svijet (ekosistem) koji stvara, naučne, ali i sve one, i dalje brojkama i riječima nerazumljive načine uklapanja u struje postojanja na našoj planeti.

Ukoliko želiš da doprineseš svojom umjetnošću, kreativnošću, piši nam 💌

Izložbu najavljujemo za 24. septembar u Podgorici.

 Izložba je dio projekta ,,Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vijekova u Crnoj Gori” koji je kofinansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Scroll to Top