Kajakarenje i proučavanje biodiverziteta rijeke Zete povodom svjetskog dana Rijeka

Svjetski dan rijeka, 26. septembra organizovali smo kajakarenje rijekom Zetom.

Cilj događaja je bio da još jednom ukažemo na istorijsku povezanost čovjeka i prirode, na potrebu i pravo čovjeka za pitkom, čistom vodom i na rijeku kao živo biće koje treba da ima pravo na život, kao i mi.

Učesnici događaja su veslali i plivali rijekom Zetom, kroz šume topole, jasena, vrbe i hrasta. Neki od nas su se po prvi put upoznali za jedinstvenim živim svijetom ove rijeke.

Na putu od sela Frutak do centra Danilovgrada sreli smo sivu čaplju, vodomara, riječnog raka, školjke i ljekovitu pijavicu. Učesnici su sve biljne i životinjske vrste mogli da unesu u bazu podataka putem aplikacije iNaturalist i da tako doprinesu upoznavanju š re javnosti sa biodiverzitetom ove rijeke.

Kajakarenju je prisustvovalo 30-ak gradjana koji su imali priliku da osjete predivne ambijentalne čari Zete, ali i neobičnu pustoš – odsustvo živog svijeta ove rijeke, koja je od 2019. godine zvanično proglašena parkom prirode.

Na nekoliko dijelova toka sve zabilježene vodene životinje nijesu bile žive. Znajući njihovu biologiju sa sigurnošću se da zaključiti da nijesu uginule prirodnim putem. U ovom dijelu toka, za razliku od dijela od Spuža do Rogama u kom je stanje alarmantno, nema puno primijetnih pritisaka povezanih sa ispustima otpadnih voda, ali smo zato naišli na nekoliko uginulih odraslih jedinki raznih životinjskih kategorija – od slatkovodnog raka do riba, što ukazuje na poguban lov strujom. Po riječima mještana, ovo je jedan od najvećih pritisaka na živi svijet rijeke Zete, koji uprkos nedavnoj zaštiti i dalje cvjeta.

Građani su svojim uživanjem potvrdili potencijale čarobne Zete za ekoturizam, dok su iskusni kajakaši, upoređujući Zetu sa drugim sličnim vodenim tijelima Crne Gore, izrazili zabrinutost i tugu zbog jako niskog stepena zaštite ovog plavo-zelenog bogatstva Crne Gore.

Kajakarenje je organizovano u saradnji sa NVO Nikta, Malim alpinističkim klubom, grupom građana Stop kolektoru u Centar Danilovgrada, Wild Adventure/Divlja Avantura Podgorica i NVO Visit Danilovgrad.

Ovo je ogranak i doprinos globalnog događaja Home River Bioblitz, čiji je cilj da ohrabri gradjane da učestvuju u proučavanju biodiverziteta područja u kom žive, a koji se još od 1996. godine održava širom svijeta.

Scroll to Top