Održana dva obrazovna kampa za djecu ,,Čarolija munike’’ na Studenom

Krajem jula i sredinom avgusta organizovali smo dva obrazovna kampa za djecu, u prirodi, u mjestu Studeno koje pripada planini Prekornici.

Na dva četvorodnevna kampa pod nazivom ,,Čarolija munike’’ učestvovalo je više od pedeset djece iz Spuža i Danilovgrada, a s vremena na vrijeme pridružila bi se i djeca koja su već bila na Studenom sa svojim porodicama.

Na kampu djeca su imala priliku da se povežu sa šumama bora munike koje široko okružuju područje kampa, ali i sa okolnim livadskim ekosistemom. Djeca su polako uranjala i upoznavala svijet slijepih miševa, insekata, sisara i gmizavaca kojima su Prekornica i Crna Gora dom.

U razgovorima uz logorsku vatru oživljavani su likovi iz priča naših predaka, za vrijeme predavanja o mitovima i legendama šuma, livada, nebeskih tijela, prirodnih ciklusa i naših mitskih bića.

Djeca su bila ohrabrena da osluškuju svoju inspiraciju i intuiciju stvarajući umjetnost materijalima koje su pronalazila u prirodi oko njih, ali su išla i u potragu za umjetničkim djelima koje priroda sama svakodnevno kreira. Djeca su stvarala i modele svojih bašti sa biljnim vrstama koje savršeno po- državaju jedna drugu, ali i cijela naselja i gradove koji su podignuti i funkcionišu na temeljima održivog razvoja.

Noću, pod nebom punim zvijezda, razgovarali smo o fenomenu svjetlosnog zagadjenja i njegovom ticaju na čovjeka i na ostali živi svijet dana i noći.

Na licu mjesta djeca su učila o vještinama orijentacije i višednevnog boravka u prirodi, ali i o tihom ali sve jačem otkucavanju klimatskih promjena (dok su, pred kraj drugog kampa, čak i osjećala dim požara koji je gutao područje sa druge strane Lisca).

Kampovi su samo početak sprovodjenja edukativnih aktivnosti koje prije svega imaju svrhu uspostavljanja i jačanja konekcije djeteta sa ostalim oblicima i bićima prirode.

Kampovi su održani u okviru projekta ,,Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vijekova u Crnoj Gori!’’, koji je kofinansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Scroll to Top