Delta Bojana išarana velikim brojem biljnih staništa i rijetkim vrstama

Delta Bojane jedino je područje u Crnoj Gori gdje možete za sat vremene hoda doživjeti desetine tipova staništa koja su dom za brojne mediteranske biljke i životinje, a od kojih su mnoge ugrožene i ranjive.

Za ovih sat vremena možete proći pješčanim morskim dnom i livadama posidonije, estuarima, lagunama, obalnim dinama, stalnim i povremenim mediteranskim lokvama, travnjacima, makijom i mediterasnkim borovim i hrastovim šumama.

Zahvaljujući ovolikoj raznolikosti za kratko vrijeme možemo sresti preko 20 vrsta gmizavaca i vodozemaca. Zato je ovo odličan prostor za podučavanje, istraživanje i razvoj projekata u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Ove godine smo tek zagrebli površinu i uradili kratak presjek biljnih staništa i faune vodozemaca i gmizavaca Delte Bojane sa opisom pritisaka i stresova koje smo evidentiralni tokom terenskih aktivnosti.

Ova istraživanja urađena su u sklopu projekta ,,Stvaranje uslova za zajedničku zaštitu odozdo prema gore i planiranje održivog razvoja sliva rijeke Bojane’’ koji vodi EnvPro uz finansijsku podršku Partnerskog fonda za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Scroll to Top