Održan drugi međunarodni dan žaba / Save the Frogs day

Crnogorsko Društvo Ekologa u saradnji sa NVO Mogul organizovalo je manifestaciju ,,Dan žaba” na Šaskom jezeru u Ulcinju.

Dan žaba (Save the frogs day) je manifestacija posvjećena edukaciji i promotivnim aktivnostima u svrhu jačanja javne svijesti o pitanjima ugroženosti žaba kao najbrojnije grupe vodozemaca, njihove važnosti za očuvanje zdrave životne sredine. Manifestacija je osnovana od strane međunarodne organizacije “Save the frogs” koja se bavi zaštitom vodozemaca i osnaživanjem građana radi davanja većeg doprinosa u zaštiti prirode. ,,Dan žaba” se organizuje od 2009. godine i do danas se u ovu akciju uključilo 58 zemalja svijeta.

Cilj manifestaje je edukacija mladih, prije svega osnovaca sa teritorije opštine Ulcinj o važnosti očuvanja vodozemaca i njihovh staništa, sa fokusom na ugroženu, endemičnu skadarsku žabu Pelophylax shqipericus, koja naseljava samo jedan dio Crne Gore i Albanije (Skadarsko jezero i sliv rijeke Bojane).

Močvarna staništa na području opštine Ulcinj veoma su ugrožena uslijed zagađenja i nagle urbanizacije. To su ujedno i staništa skadarske žabe Pelophylax shqipericus , ugrožene i endemične vrste koja naseljava samo jedan dio Crne Gore i Albanije. Ovu vrstu direktno ugrožavaju ljudi putem zagađenja i zatrpavanja vodenih staništa, isušivanjem močvara i izlovom. Efikasne mjere zaštite i očuvanja vrsta i predjela zavise od budućih generacija. Boljim upoznavanjem djece sa vodozemcima, njihovim značajem za održavanje zdrave životne sredine kroz učenje, igru i zabavu, može se podići svijest i razviti osjećaj odgovornosti za očuvanje prirode u njihovom neposrednom okruženju, od koje zavise oni i njihove porodice.

Kroz niz inetraktivnih igrica i radionica, djeca su u prvom redu učila o skadarskoj žabi, i o tome zašto je važno njeno očuvanje i zaštita.
Kroz radionice djeca su imala priliku da se upoznaju sa ekosistemskim uslugama staništa koje naseljava skadrska žaba, a koja se nalaze u njihovom neposrednom okruženju. Djecu smo upoznali i sa drugim vrstama vodozemaca i gmizavaca ovog područja.

Scroll to Top