Posjeta šumarskom fakultetu u Beogradu – Obuka za pripremu i premjer godova

Nastavljamo priču o godovima kojima drveće piše svoje životopise.

Ove sedmice, dane provodimo u prostorijama Sumarskog fakulteta u Beogradu gdje od stručnjaka za dendrohronologiju učimo kako da pravilno pripremimo za analizu uzorke koje smo ljetos sakupljali po planini Prekornici, kao i kako da čitamo šumske dnevnike.

Još učimo, ali već znamo da na Prekornici žive viševjekovne munike, a uskoro ćemo da naučimo da čitamo šta su to munike zabilježile o promjenama životnih uslova u proteklih nekoliko stotina godina na Prekornici. 

Podršku da napravimo prve korake u oblasti dendrohronologije pružili su nam Evropska unija i Vlada Crne Gore koFinansirajući projekat ,,Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vjekova u Crnoj Gori!

Scroll to Top