Konferencija ,,Značaj međunarodnih ekoloških mreža u Crnoj Gori”

Kako bi doprinjeli procesu uspostavljanja ekoloških mreža u Crnoj Gori, u toku 2021. sproveli smo mapiranje Natura 2000 stanišnih tipova obuhvatajući 4 riječna sliva i tako pokrivajući oko 12 000 ha teritorije (rijeke: Skrbuša, Vranještica, Štitarica i Komarnica). 

Istražujući ova područja otkrili smo mnogo zanimljivih podataka, kao npr. da u ovim slivovima žive najljepše i najočuvanije šume lipe i javora ili jove i vrbe koje su staništa od prioriteta za zaštitu.

Pored terenskog prikljupljanja podataka, organizovali smo i sastanke sa lokalnim zajednicama kojima smo približili koncept uspostavljanja ekoloških mreža i njihovu ulogu i važnost u tom procesu.

Pored prezentovanja rezultata, na konfenernciji smo pokrenuli temu upostavljanja EMERALD – nacionalne mreže zaštićenih područja kako bi na taj način čuvali najvrijednija prirodna bogastva u našoj državi dok Crna Gora ne pristupi EU i uspostavi Natura 2000 mrežu. 

Zajedno sa predstavnicom MEPU, direktoricom direktorata za prirodu – Tamarnom Brajović i direktorom Agencije za zaštitu životne sredine – Milanom Gazdićem, došli smo do nekoliko zajedničkih zaključaka:

  • Da priroda ne može da čeka i da je upostavljanje ekoloških mreža u Crnoj Gori jedan od prioriteta i Ministarstva i Agencije. 
  • Vrijeme je da zaštićena područa konačno posmatramo i promovišemo kao brend i vrijedan resurs. Uspostavljanjem ekoloških mreža ne vrši samo zaštita prirode i ne oduzima mogućnost razvoja tih sela nego nasuprot kreira se novi ekonomski ambijent koji ide u korist i čovjeku i prirodi.
  • Uspostavljanjem ekoloških mreža radi zaštite prirode ne biva oduzeta mogućnost razvoja ruralnih područja, već nasuprot, kreira se novi ekonomski ambijent koji ide u korist i čovjeku i prirodi.

Primjer iz Slovenije i dalje iz regiona nam govori ne samo da je priroda najočuvanija u ekološkim mrežama nego da su lokalna ekonomija i ruralni turizam upravo najrazvijeniji u selima koja su postala dio ekološke mreže. 

Projekat kroz koji je sprovedeno istraživanje je podržan od strane Programa savjetodavne pomoći (AAP) za zaštitu životne sredine u zemljama centralne i istočne Evrope, Kavkaza, centralne Azije i drugih zemalja susjeda EU, u sklopu njemačkog federalnog Ministarstva za zaštitu životne sredine. Projekat je superviziran od strane Federalne agencije za zaštitu prirode (BfN) i njemačke Agencije za životnu sredinu (UBA).

Scroll to Top