Film – Natura 2000 mreža zaštićenih područja u Crnoj Gori

Natura 2000 je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu. Ona nas uči da ljudi mogu, i da treba da žive u harmoniji sa prirodom.

Ovaj evropski koncept zasniva se na održavanju ravnoteže između: očuvanja prirode, lokalnog razvoja i održive upotrebe prirodnih resursa.

Cilj Nature 2000 je da odgovori na potrebu očuvanja biodiverziteta odnosno prirodne raznolikosti vrsta na Zemlji. 🐸🌾🐞

Kroz ovaj video, koji je nastao kroz projekat: “Podiznje kapaciteta OCD za aktivno učešće u uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 i njenom upravljanju“ želimo da skrenemo pažnju na važnost zaštite prirode koja je jedina trajna osnova za život ljudi, zdravlje i blagostanje.

Zahvaljujući raznovrsnim resursima kojima raspolaže, prirodno je okruženje osnova i za ekonomski i svaki drugi napredak.

Scroll to Top