Zašto je važno slaviti žabe?

Crna Gora je mediteranska zemlja sa najvećim procentom teritorije koja je prekrivena vlažnim staništima – čak 7,7 % njene teritorije prekriveno je lokvama, barama, močvarama, lagunama…

Vlažna staništa podržavaju veliko bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, što Crnoj Gori daje izraženu predionu vrijednost, ali u isto vrijeme nameće obavezu i odgovornost očuvanja i pametnog upravljanja ovim staništima.

Donji tok rijeke Bojane jedan je od primjera, a vrsta koja naseljava taj prostor – skadarska žaba, naš je endem, možemo je sresti samo u Crnoj Gori i Albaniji.

Umjesto da ga iskoristimo kao resurs, mi ga pretvaramo u problem. Jednim zakonskim aktom zaštićena, a drugim je dozvoljeno njeno izlovljavanje u komercijalne svrhe. Odsustvo komunikacije između ministarstava, kao i neinformisanost državnih službenika uzrokuje zloupotrebe i prijetnje po skadarsku žabu kao i po brojne druge vrste.

Potrebno je da nadležni organi do kraja 2021. godine isprave greške, usaglase zakonska akta, obuče carinske službenike i inspekciju.

Ovo su neki od razloga zašto CDE nastavlja sa istraživanjem izlova, trgovine i izvoza zelenih žaba iz Crne Gore.

Scroll to Top