Ka očuvanju biodiverziteta i jačanju upravljanja zaštićenim područjem rijeke Cijevne

2022-2024
Evropska unija i EuroNatur

Područje kanjona rijeke Cijevne predstavlja jednu od izuzetnih prirodnih vrijednosti sliva rijeke Morače i Skadarskog jezera. Cijevna predstavlja prirodnu vezu između Nacionalnog parka Skadarsko jezero i Nacionalnog parka Prokletije.

Prethodna istraživanja su pokazala da kanjon i dolina rijeke Cijevne obiluju brojnim geomorfološkim fenomenima, raznolikom geologijom, hidrologijom, pedologijom i specifičnim klimatskim karakteristikama. Zbog specifičnih klimatskih uslova, gdje se prepliću jaki uticaji mediteranske i planinske klime, kanjon rijeke Cijevne predstavlja kompleks najraznovrsnijih tipova ekosistema i staništa, refugijumskog karaktera koji su dom brojnim i raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama. 

Međutim, ono što posebnu vrijednost u biodiverzitetskom smislu za kanjon rijeke Cijevne jeste postojanje jedinstvene biljne zajednice (fitocenoze) Adianto-Pinguiculetum hirtiflorae Stevanović & Bulić 1989. Ova fitocenoza je veoma rijetka i uskog je rasprostranjenja, jer je u Crnoj Gori evidentirana samo za kanjon Cijevne gdje je i opisana od strane autora V.Stevanovića & Z.Bulića 1989. Glavna edifikatorska vrsta ove zajednice Pinguicula hirtiflora Ten.(debelocvjetnja masnica/bubojetka), predstavlja svojevrstan simbl ovog kanjon i šireg područja.

Pored prirodnih vrijednosti, jedinstveno obilježje i vrijednost ovog kraja predstavlja kulturno – istorijsko nasljeđe. 

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrijednosti, kanjon je zaštićen nacionalno i internacionalno. Prije svega zaštićen je kao park prirode 2017-te godine. Takodje je prepoznato je kao IPA i IBA područje, nominovano je EMERALD područje i predstavlja dio Evropskog zelenog pojasa (European Green Belt). 

Međutim, ovo područje je samo jedno u nizu takozvanih ,,papirnih parkova’’ što znači da od njegove službene zaštite još uvjek nije bilo uspostavljeno upravljačko tijelo. Zbog nedostataka propisnog upravljanja, ovo izuzetno područje je pretrpjelo impemetaciju nekoliko projektaka koji su ostavili negativan uticaj na određene ekosisteme i biljne zajednice. Jedan od takvih primjera je i izgradnja međunarodnog puta Podgorica – Cijevna – Tamara – Vrmoša-Plav. Iako su Studijom zaštite SP bile date jasne smjernice, tj mjere koje trebaju biti ispoštovane kako bi se ova posebna zajednica očuvala, to se nažalost u praksi nije desilo i izgradnja ovog puta je dovela do promjene mikroklimatkih uslova na tom stanišu, pa i do totalnog gubitka na toj lokaciji. 

Iz navedenih razloga, Crnogorsko društvo ekologa započelo je istraživanja koja su usmjerena na mapiranje kanjona rijeke Cijevne u cilju pronalaska potencijalnih lokaliteta i preostalih staništa ove zajednice. 

Nakon definisanja stanja i eventulanog pronalaska ove prirodne prosebnosti, tim eksperata-botaničara angažovanim na projektu će izvrištiti procijenu stanja ove zajednice u kanjonu i dati konkretne smjernice za oporavak i stvarno njeno očuvanje.

Tokom terenskih istraživanja, evidentiraćemo i druge važne i rijetke biljne vrste, od kojih je možda najpoznatija biljka feniks- Ramonda serbica (Pančić) O.Schwarz.

Naš lokalni partneri na ovom projektu je NVO Eko-Tim. Eko-Tim će kroz ovaj projekat izraditi socio-ekonomsku analizu za područje Spomenika prirode ,,Kanjon Cijevne”, koja će biti dostavljena privremenom upravljaču ovim područjem – opštini Tuzi i na taj način znatno doprinjeti procesima uspostvaljanja adekvatnog uptavljačkog tijela. 

Na kraju, kroz sadrćajnu kampanju, radićemo konstantno na promociji i edukaciji direktnih korisnika i šire javnosti o posebnostima ovog kanjona i genernalno o važnostima očuvanja kanjonskih ekosistema, rijetkih i ugroženih vrsta te i njihovog značaja za živote svakog pojedinca.

Scroll to Top