Doprinos budućoj zaštiti i upravljanju prioritetnim područjima zaštite CZM sliva u okolini Nikšića

2022 – 2023
Fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF)

Projekat je usmjeren na unapređenje zaštite područja sliva rijeke Zeta.

U okviru projekta:

  • Istražujemo riblje vrste: Aktivno radimo na prikupljanju podataka o ribljim vrstama u ovom regionu, sa posebnim naglaskom na vrste koje žive u pećinama. Osim toga, proučavamo potencijalna staništa čovječije ribice.
  • Obučavamo nove istraživače: Naš tim obučava tri mlada istraživača za rad u oblasti istraživanja faune riba i zaštite prirode.
  • Saradnja sa institucijama: Radimo sa lokalnim i državnim institucijama kako bismo promovisali zaštitu prirode u Nikšiću.
  • Predlažemo mjere zaštite: Dajemo konkretne preporuke zaštite za određene riblje vrste i njihova staništa.
  • Razvijamo našu organizaciju: Stvaramo strateški plan koji će unaprijediti rad i uticaj naše organizacije, i pomoći nam da postignemo bolje rezultate u oblasti očuvanja prirode.

Zašto je ovo važno:

  • Slivno područje rijeke Zete ima bogatu prirodnu raznolikost koju želimo da sačuvamo za buduće generacije čovjeka kao i za udoban i podržavajući život biljnih, životinjskih vrsta koje tu žive. Radimo zajedno sa lokalnim zajednicama i institucijama kako bismo postigli trajne promjene i unaprijedili procese očuvanja prirode.

Zahvaljujemo Fondu za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF), koji nas podržava i omogućava realizaciju ovog projekta.

Scroll to Top