Istraživanje, očuvanje i promocija endemičnih balkanskih guštera (Dinarolacerta spp.) u Crnoj Gori

2014 –  2015
Rufford

Tokom 2014. i 2015. godine Crnogorsko Društvo Ekologa, u saradnji sa koleginicama iz Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, sprovelo je projekat Istraživanje, očuvanje i promocija endemičnih balkanskih guštera Dinarolacerta spp. u Crnoj Gori“, koji je podržala fondacija Rufford.

Dinarolacerta mosorensis (mosorski gušter) i D. montenegrina (prokletijski gušter) su endemične vrste zapadnog dijela Balkanskog poluostrva, prevashodno vezane za kamenjare uz pojase šuma bukve i munike na većim nadmorskim visinama. U Crnoj Gori pronadjeni su samo na pojedinim planinama. S obzirom na to planinske vrste nalik ovima prve značajno osjete negativne posljedice globalnih klimatskih promjena, istraživanje njihove brojnosti i staništa može puno da nam kaže o trenutnom stanju njihovih populacija, ali i o daljim perspektivama za opstanak ne samo ovih vrsta, već i crnogorskih visokoplaninskih šuma.

Tokom terenskih istraživanja sprovedenih na Lovćenu, Prekornici i u okolini Bukumirskog jezera, utvrđen je veći broj negativnih uticaja na staništa i populacije dinarskih guštera: sječa šuma, slučajno ili namjerno izazvani požari, nepropisno odlaganje kabastog otpada i neplanska urbanizacija. Takođe, urađene su preliminarne analize stanja populacija, koje mogu poslužiti kao polazna informacija u planiranom dugosežnom monitoringu dinarskih guštera i njihovih staništa.

Tokom kampanje u cilju edukacije i jačanja javne svijesti o značaju zaštite dinarskih guštera i njihovih staništa, sprovedeno je više aktivnosti: predavanja u lokalnim osnovnim i srednjim školama, publikovanje brošure, postera, članaka i naučnih radova, gostovanje u medijima i na festivalu nauke, kao i organizovanje okruglog stola.

Planiramo nastavka projekta tokom 2022. godine.

Home

Scroll to Top