Buljarica: Jedna uvala, puno vrijednosti

2018 – 2020
Evropska komisija, MANS

CDE je u okviru projekta ,,Aktivni gradjani za bolju Crnu Goru – ka vladavini prava i održivom razvoju u Crnoj Gori’’ tokom 2019. i 2020. godine organizovalo niz dogadjaja pod zajedničkim imenom: ,,Buljarica, jedna uvala – puno vrijednosti: Dijalogom do održivog rješenja”, čiji je cilj prepoznavanje i definisanje najvažnijih ideja i rješenja koji bi doprinijeli razvoju Buljarice, zasnovanom na postulatima održivog razvoja. Cilj dogadjaja bio je ukazati na to da je razvojno rješenje koje se bazira na skladu između stanovništva nekog područja i njihove prirode i životne sredine dugoročno isplativiji od mnogih drugih rješenja koja se realizuju u Crnoj Gori.

Ključni cilj projekta je da u saradnji sa lokalnim stanovništvom bude utvrđeno kako na najbolji način očuvati prirodne vrijednosti Buljarice, a istovremeno zadovoljiti potrebe građana i građanki koji/e žive na tom području. Ovim projektom započet je intenzivan dijalog između građana/ki, stručnjaka i donosioca odluka, u cilju prepoznavanja i definisanja najvažnijih ideja i rješenja kojima treba krenuti u razvoj Buljarice čija bi priroda i stanovnici/e živjeli u skladu jedno sa drugim, tako da oba sistema, prirodni i ljudski, imaju korist jedni od drugih.

Jedan od rezultata projekta je analiza trenutnog stanja i potencijala Buljarice iz ekonomskog,  turističkog, ekološkog i pravnog ugla.

Projekat je realizovan u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Scroll to Top