Prva terenska istraživanja jedne od najzanimljivijih riba našeg podmorja – kernje

NVO Crnogorsko društvo ekologa u saradnji sa NVO Septentrion Environnement iz Marseja sprovelo je terensko istraživanje o morskoj vrsti ribe – velikoj kernji u trajanju od 20 dana. Istraživanje je rađeno u priobalnom dijelu budućeg zaštićenog područja u moru (ZPM) – Katič (Skočiđevojka na sjeveru – Kraljičina plaza i okolina pristaništa u Čanju na jugu).

Cilj istraživanja je utvrđivanje procjene stanja populacija juvenilnih jedinki velike kernje i njihove rasprostranjenosti u budućem ZPM – Katič. Pored velike kernje (E.marginatus) sakupljeni su podaci o kernji zlatici (E.costae), i o svim ostalim vrstama riba sa kojima se tim ronilaca susreo.

Na nivou Mediterana uočen je trend smanjivanja populacije kernji, čiji je najčešći uzrok krivolov. U Crnoj Gori minimalna dozvoljena veličina za izlov velike kernje je 45cm, a uprkos tome u restoranima često možemo vidjeti manje primjerke.

Spor rast jedinki kernje kao i njihov neobičan životni ciklus utiču na oporavljanje populacija od pretjeranog izlova. Svaka jedinka svoj životni ciklus započne kao ženka, pa kada dostigne određene godine i veličinu pretvara se u mužjaka. Ženkama je potrebno pet godina da bi dostigle polnu zrelost, i još barem toliko da bi se transformisale u mužjake, što otežava da se populacija brzo regeneriše.

ZPM, posebno zone u kojima je ribanje potpuno zabranjeno, predstavljaju jako važno utočište za vrste koje, kao kernje, bivaju pretjerano eksploatisane, pružajući im prostor bez uznemiravanja i vrijeme koje je potrebno za oporavak populacija. Kada se broj jedinki u ovoj zoni dovoljno poveća, tada dolazi do takozvanog spill-over efekta. Tada iz zone stroge zaštite jedinke prelaze u okolne zone i izlaze iz ZPM, oporavljajuči riblji fond cijelog jednog područja.

Pored krivolova, prijetnja budućem ZPM Katič pa i ovoj vrsti predstavljaju otpadne vode iz Petrovca koje se, prema riječima lokalnih ribara, direktno ulivaju u more, nedaleko od ostrva.

Rezultati istraživanja sa preporukama za očuvanje i unapređenje populacije ove vrste biće poznati krajem ove godine. Istraživanje je dio projekta ,,Podrška lokalnoj zajednici u zaštiti i promociji potencijalnog ZPM Katič’’, koji CDE sprovodi u saradnji sa NVO Green Home i NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM), uz finansijsku podršku Fondacije za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Scroll to Top