Od inventarizacije monumentalnih stabala skadarskog hrasta lužnjaka do restauracije njegovih šuma i zaštite biodiverziteta

2020 – 2022
CEPF

Skadarski hrast (Quercus robur spp. Scutariensis Cernj.), endemična podvrsta hrasta lužnjaka, jedini je zakonom zaštićeni hrast u Crnoj Gori. Nekada je ovaj hrast gradio velike nizijske šume na prostoru doline rijeke Zete, rijeke Bojane i okoline Skadarskog jezera. Međutim, usljed njegove prekomjerene eksploatacije od strane čovjeka, danas su ove šume svedene na pojedinačna stabla i na male ostrvske zajednice.

Hrast prostoru koji naseljava daje poseban biološki, ekološki, ambijentalni i monumentalni značaj. Hrastovi su cijenjeni simbol snage, moći, dugovječnosti, duhovnog i materijalnog bogatstva, a preostala stabla predstavljaju veoma dragocjen izvor sjemena koji je neophodan za obnovu šuma skadarskog hrasta.

S toga je projekat „Od inventarizacije monumentalnih stabala skadarskog hrasta lužnjaka do restauracije njegovih šuma i zaštite biodiverzitetafokusiran na procjenu stanja i obnovu populacija skadarskog hrasta.

CDE će ovim projektom kroz naučnu inventarizaciju utvrditi trenutno stanje populacija skadarskog hrasta lužnjaka, čime će biti stvorena naučna osnova za rekonstrukciju njegovog areala rasprostranjenja. Iz ovog naučnog pristupa proisteći će draft Studije zaštite skadarskog lužnjaka sa prijedlogom za Akcioni plan zaštite.

Tokom trajanja projekta mladi istraživači će biti obučeni prije svega u oblasti fitocenologije, ali i sistematike i morfologije hrastova, dendrohronologije i geo-informacionih sistema.

Jedan od ciljeva je uključiti lokalnu zajedinicu i lokalne organizacije u proces obnove šuma skadarskog hrasta i u saradnji sa njima prikupiti informacije o lokacijama skadarskog hrasta, prikupiti žirove, uzgojiti ih i zasaditi 10 000 sadnica ove vrste hrasta. 

Obnavljanje ovih šuma direktno doprinosi unaprijedjenju i povećanju staništa nekih ugroženih vrsta, direktno utiče na smanjenje erozije, plodnost zemljišta, regulaciju vodnog režima i ekstremnih temperatura, čime cijeli prostor obuhvaćen šumom postaje atraktivniji za održivi turizam.

Projekat je finansiran od strane Partnerskog fonda za kritično ufrožene ekosisteme (CEPF). Trajanje projekta je 19. mjeseci (jul 2020 – januar 2022. godine).

Scroll to Top