Morski pas – modrulj

mart 2016 – januar 2017
Rufford

Od marta 2016. do januara 2017. godine Crnogorsko Društvo Ekologa sprovelo je istraživanje o rasprostranjenju i zaštiti morskog psa – modrulja (Prionace glauca L.) u obalnim vodama Crne Gore. S obzirom na to da u našim vodama istraživanja ovog tipa skoro i da nijesu radjena, veoma je malo naučnih podataka o modrulju i drugim vrstama ajkula.

Modrulj, poznat i kao plava ajkula (eng. Blue shark), važi za jednu od najljepših i najrasprostranjenijih ajkula na svijetu. Na svjetskoj listi ugroženih vrsta ima status skoro ugrožene vrste, ali u Jadranu važi za kritično ugroženu vrstu. Najviše strada kao sporedni ulov u parangalima i mrežama namijenjenim tunama i sabljarkama. Modrulj preferira otvorenu i čistu vodu, pa su zagađenost mora i uznemiravanje brodovima najčešći negativni pritisci koji utiču na ovu vrstu. Kao i za većinu ajkula, u svijetu se uvode različite mjere kako bi zaštita ove vrste bila efikasnija. U Crnoj Gori se ne nalazi na listi zaštićenih vrsta, što predstavlja dodatan problem za njeno očuvanje u našem dijelu mora.  

Istraživanje, finansijski podržano od strane Rufford fondacije, imalo je naučni i edukativni fokus. Istraživanjem su sakupljeni osnovni podaci o rasprostranjenosti i o brojnosti modrulja. Urađen je popis prijetnji koje postoje na njegovom staništu, ali su prikupljeni i podaci o drugim vrstama ajkula u vodama Crne Gore.

Terenski rad je sprovodjen kako u dnevnim, tako i u noćnim satima, tokom ljetnjih mjeseci, u saradnji sa lokalnim ribarima. Obuhvaćeno je više lokaliteta u priobalju, prvenstveno: ulaz u Bokokotorski zaliv, akvatorijum Budve i područje izmedju Bara i Ulcinja. Korištene su metode prihranjivanja.

Jedna od ključnih sprovedenih aktivnosti bila je informisanje lokalnih ribara i šire javnosti o problemima sporednog ulova. Kroz saradnju sa ribarima evidentiran je visok broj ulova i uočavanja modrulja, ali i drugih vrsta ajkula.

Modrulj je jedna od takozvanih „kišobran“ vrsta, kroz čiju je zaštitu i upoznavanje šire javnosti sa ovom vrstom moguće povećati zaštitu, podići svijest i o drugim vrstama ajkula u Jadranu. Jedan od ciljeva projekta bio je: smanjiti negativan uticaj objava i vijesti o ajkulama kao opasnim životinjama, koje svakog ljeta bivaju plasirane kroz medije.

Scroll to Top