Kartiranje Natura 2000 staništa od visokog prioriteta za zaštitu prirode u Crnoj Gori

2021 – 2022
Njemačko Ministarstvo za životnu sredinu,
                                                                                                                        Savjetodavni program pomoći za zaštitu životne sredine u zemljama Centralne i Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije i drugim zemljama susjedima Evropske unije

Natura 2000 je najveća koordinisana mreža zaštićenih područja koja uključuje najvrijednije i najugroženije evropske vrste i staništa.

Procjene govore da veliki dio crnogorske teritorije može biti dio ove mreže jer ispunjava kriterijume date Direktivom EU o staništima. Do sada je iz ugla Natura 2000 staništa mapirano oko 30% površine Crne Gore, od kojih se 5% odnosi na rijeke. Crna Gora je Ustavom, na papiru, definisana kao ekološka država, što sada već i dokazuju prethodno prikupljeni podaci. Kako je pravni okvir Crne Gore prilagođen zahtjevima Direktiva o zaštiti ptica i staništa, što prije fokus treba staviti na mapiranje teritorije, kako bi bio dobijen potpuni pregled distribucije staništa i vrsta na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Uprkos dobrom dosadašnjem napretku u radu na mapiranju Natura 2000 staništa, 2/3 zemlje i dalje treba da bude mapirano, gdje spadaju i mnoga osjetljiva staništa kao što su razni riječni tokovi i drugi slatkovodni sistemi. Mapiranje osjetljivih i ugroženih staništa urgentno je prije svega zato što su ovi ekosistemi pod najvećim antropogenim pritiscima. Dodatno, planovi za izgradnju hidroelektrana na velikom broju rijeka u zemlji urgiraju posebnu potrebu da najvrijednija staništa što prije budu mapirana. Paralelno, ista ova staništa treba da budu nominovana za proglašenje Emerald područjima prema Bernskoj konvenciji. (Natura 2000 mreža raširena je po Evropskoj Uniji, a staništa sličnih vrijednosti van EU mogu dobiti status Emerald područja)

Stoga, CDE ovim projektom radi na mapiranju staništa i ključnih vrsta slivova Štitaričke rijeke, Skrbuše, Vranještice i Komarnice, na kojima su planirani različiti projekti, mahom projekti za izgradnju hidroelektrana čija izgradnja i rad potpuno menjaju vodni režim, te u potpunosti mijenjaju ekološke i druge karakteristike rijeka. Mapiranje ovih riječnih lokaliteta pružiće dragocjen doprinos izradi procjena uticaja na životnu sredinu. Projekat će doprinijeti ažuriranju postojeće baze podataka o tipovima staništa, te olakšati proces zatvaranja Poglavlja 27.

Pored mapiranja staništa u okviru odabranih riječnih tokova, poseban akcenat je stavljen na rad sa lokalnim zajednicama koje zavise od netaknutih riječnih tokova (od riječnih tokova zavisi dostupnost pijaće vode, razvoj ribolova, turizma, poljoprivrede i sl.). Stoga, jedan od ciljeva projekta je uspostavljanje snažnije veze između lokalnog stanovništva i rijeka, kroz približavanje fenomena ekosistemskih usluga netaknutih planinskih rijeka mještanima.

Pored lokalnih zajednica koje će biti osnažene za uključivanje u procese zaštite riječnih ekosistema, rezultati ovog projekta će biti korisni i lokalnim turističkim organizacijama vezanim za predmetna područja, koje se zalažu za eko – turizam zasnovan na prirodnim resursima i netaknutoj prirodnoj ljepoti.

Scroll to Top