About us

Crnogorsko Društvo Ekologa je nezavisna i neprofitna organizacija civilnog društva osnovana 10. avgusta 2012. u Podgorici.

Svojim djelovanjem, Crnogorsko Društvo Ekologa teži da ponudi efikasni i efektivni model u rješavanju postojećih izazova na polju očuvanja i unaprijeđenja prirode i zaštite životne sredine. U tom kontekstu, organizacija u svom radu njeguje interdisciplinarni pristup u ovoj oblasti, koji omogućava podizanje vrijednosti odnosno stalnu valorizaciju prirodnih potencijala, i primjenjuje principe održivog razvoja.

Organizacija je otvorena za sve one koji žele da daju svoj doprinos u oblasti zaštite prirode i očuvanja životne sredine, kao i za sve istraživače iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka, koji su zainteresovani da se u okviru svoje struke bave primijenjenom ekologijom. Ovakvim pristupom organizacija se, pored zaštite prirode, bavi i predlaganjem opcija za rješavanje određenih ekoloških problema, a sa druge strane daje i prijedloge za socioekonomsku valorizaciju zaštićenih područja.

Vizija

Boomerang power of nature!
Ekološki zrelo društvo sposobno da valorizuje prirodne potencijale poštujući i primjenjujući principe održivog razvoja.

Misija

Podsticanje kolektivne odgovornosti svih aktera u zajednici za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i za realizaciju eko-programa koji doprinose svim aspektima održivog razvoja – socijalnim, ekonomskim i ekološkim.

Scroll to Top