Istraživanja šargana

Istraživanja šargana (Vipera ursinii macrops), najmanje zmije otrovnice u Evropi,  započeli smo 2014. godine, uz podršku hrvatskog herpetološkog društva ,,Hyla”.  Određivanje rasprostranjenja započeto je obilaskom staništa ove otrovnice na Orjenu, Lovćenu i Rumiji. Tokom 2015. i 2016. godine istraživanje je podržano od strane Rufford fondacije.

 Detaljna naučna istraživanja o ovoj otrovnici u regionu traju već više od jedne decenije. Šargan je jedna od najugroženijih vrsta gmizavaca u Evropi, a podvrsta macrops je endem Balkana. U Evropi se veliki napori ulažu ne bi li šargan i njegova staništa ostala sa;uvana od raznih faktora koji ih ugrožavaju i uništavaju, a takvih je faktora svakim danom sve više. Glavni faktori ugrožavanja njegovih staništa kod nas su učestala pojava požara i nemogućnost vatrogasnih službi da ih ugase zbog nedostatka opreme, loše organizovanosti, nedostatka ljudstva i loših puteva.

Stanište šargana nestaje i zarastanjem staništa usljed odsustva ili smanjenja tradicionalnog stočarstva koje je činilo ove predjele otvorenim, prostranim pašnjacima i livadama. Izgradnja novih saobraćajnica jednako utiče na usitnjavanje i postepeno nestajanje ovih staništa.

Tokom 2015. i 2016. godine istraživanja su sprovedena na planinama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore, i to: Golija, Njegoš, Brotnjik, Komovi, Sinjavina i Prokletije.

Zahvaljujući ovim istraživanjima, potvrdili smo prosustvo šargana na Lovćenu i definisali prostor koji naseljava. Osim toga, po prvi put je evidentiran šargan na Sinjavini i Prokletijama.

Šargan je zaštićen u svim evropskim zemljama izuzev kod nas. Istraživanja rasprostranjenosti šargana pokrenuto je sa ciljem da se utvrde svi lokaliteti gdje je on prisutan i da se uradi akcioni plan zaštite ove vrste zajedno sa planom upravljanja visokoplaninskim pašnjacima, kao jedinog staništa gdje možemo sresti šargana ali i mnoge druge endemske vrste koje Crnu Goru čine jednom od najzanimljivijih centara biodiverziteta.

Planiramo nastavak istraživanja tokom 2022. godine.

Scroll to Top